adiunkt, badawczo-dydaktyczny

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Opolski
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk humanistycznych

KONKURS NA STANOWISKO NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO
w Katedrze Nauk o Kulturze i Religii

Dyscyplina naukowa: Nauki o Kulturze i Religii

Kandydat powinien posiadać:

– co najmniej tytuł doktora z dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii

– dorobek naukowy w obszarze nowych mediów i filmu

– dorobek naukowy z dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii

– ukończone studia magisterskie na kierunku kulturoznawstwo

– doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć o profilu akademickim z zakresu nowych mediów, social mediów, popkultury, kultury wizualnej i humanistyki cyfrowej

– biegłą znajomość języka niemieckiego i angielskiego

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na ij@uni.opole.pl