Adiunkt lub profesor uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych lub starszy wykładowca w grupie pracowników dydaktycznych

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Uniwersytet Opolski
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: matematyka

Konkurs na stanowisko adiunkt lub profesor uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych lub starszy wykładowca w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Matematyki Uniwersytetu Opolskiego.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę uni.opole.pl.