Adiunkt- psychiatria

Wydział Lekarski
Uniwersytet Opolski
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki medyczne

Instytut Nauk Medycznych ogłasza Konkurs na stanowisko  Adiunkt / Starszy Wykładowca  w grupie pracowników dydaktycznych lub badawczo-dydaktycznych   w specjalności    psychiatria

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Sekretariat Instytutu Nauk Medycznych Uniwersytetu Opolskiego, ul. Oleska 48, 45-052 Opole, pok. 2.34

w terminie do dnia: 02 maja 2023 r.

z dopiskiem: Konkurs na stanowisko: Adiunkt/Starszy wykładowca w specjalności psychiatria

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na inm@uni.opole.pl