Adiunkt/ starszy w

Wydział Lekarski
Uniwersytet Opolski
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki medyczne

Instytut Nauk Medycznych ogłasza Konkurs na stanowisko
Adiunkt/Starszy Wykładowca w grupie pracowników dydaktycznych lub
badawczo-dydaktycznych w specjalności psychiatria 

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Sekretariat Instytutu Nauk Medycznych Uniwersytetu
Opolskiego
ul. Oleska 48, 45-052 Opole, pok. 2.34
w terminie do dnia: 15.09.2022 r.
z dopiskiem: Konkurs na stanowisko: adiunkt/starszy wykładowca w
specjalności psychiatria

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na inm@uni.opole.pl