asystent

Uniwersytet Opolski
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

Konkurs na asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na instytut_gseigp@uni.opole.pl