Asystent-

Wydział Lekarski
Uniwersytet Opolski
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki medyczne

Uniwersytet Opolski- Instytut Nauk Medycznych ogłasza Konkurs na stanowisko Asystent/Wykładowca w specjalności farmakologia.

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Sekretariat Instytutu Nauk Medycznych Uniwersytetu Opolskiego
ul. Oleska 48, 45-052 Opole, pok. 2.34

w terminie do dnia: 02 marca 2023 r.

z dopiskiem: Konkurs na stanowisko:  Asystent/Wykładowca w specjalności farmakologia

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na inm@uni.opole.pl