Asystent dydaktyczny

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Opolski
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk humanistycznych

KONKURS NA STANOWISKO NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO

w Katedrze Języka Francuskiego

Dyscyplina naukowa: językoznawstwo

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które posiadają

1) dyplom magistra filologii romańskiej;

2) rozwinięte zainteresowania naukowe w obszarze językoznawstwa francuskiego;

3) wykazują gotowość do prowadzenia zajęć w zakresie francuskiego języka specjalistycznego oraz tłumaczeń tekstów specjalistycznych przy użyciu nowoczesnych narzędzi i technik przekładu;

4) wykazują zdolności organizacyjne i motywację do podejmowania działań mających na celu inicjowanie nowych projektów w dyscyplinie językoznawstwo;

5) posiadają rozwinięte kompetencje społeczne, komunikacyjne i interpersonalne, umiejętności zarządzania czasem i współpracy w zespole.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na ij@uni.opole.pl