Asystent – farmakologia

Wydział Lekarski
Uniwersytet Opolski
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki medyczne

Instytut Nauk Medycznych ogłasza Konkurs na stanowisko Asystent/Wykładowca w specjalności farmakologia.

 

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Sekretariat Instytutu Nauk Medycznych Uniwersytetu Opolskiego
ul. Oleska 48, 45-052 Opole, pok. 2.34

w terminie do dnia: 26 września 2022r.

z dopiskiem: Konkurs na stanowisko: Asystent/Wykładowca w specjalności farmakologia

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na inm@uni.opole.pl