Asystent – mchirurgia dziecięca

Wydział Lekarski
Uniwersytet Opolski
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki medyczne

Uniwersytet Opolski -Instytut Nauk Medycznych ogłasza Konkurs na stanowisko Asystent/Wykładowca  w grupie pracowników dydaktycznych lub badawczo-dydaktycznych  w specjalności  chirurgia dziecięca

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Sekretariat Instytutu Nauk Medycznych Uniwersytetu Opolskiego
ul. Oleska 48, 45-052 Opole, pok. 2.34

w terminie do dnia:  02 marzec 2023 r.

z dopiskiem: Konkurs na stanowisko: asystent/wykładowca w specjalności  chirurgia dziecięca