Asystent – stanowisko dydaktyczne

Wydział Nauk Społecznych
Uniwersytet Opolski
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki socjologiczne

Rektor Uniwersytetu Opolskiego ogłasza konkurs  na  stanowisko asystenta dydaktycznego w Instytucie Nauk Pedagogicznych w dziedzinie nauk socjologicznych.

PODSTAWOWE WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE
1) Posiadanie stopnia naukowego doktora w zakresie socjologii.

2) Znajomość języka angielskiego, co najmniej na poziomie B2.

3) Udokumentowany dorobek naukowy w zakresie socjologii.

DODATKOWE KRYTERIA KWALIFIKACYJNE

1)   Co najmniej dwuletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na uczelni wyższej.

2)   Doświadczenie w pozyskiwaniu i realizacji grantów i projektów badawczych

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Instytutu Nauk Pedagogicznych, 45-052 Opole, ul. Oleska 48, pokój 321 lub 317 do 30 czerwca 2021 r. do godz. 12.00

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na inp@uni.opole.pl