Asystent-wykładowca medycyna rodzinna

Wydział Lekarski
Uniwersytet Opolski
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki medyczne

Instytut Nauk Medycznych ogłasza Konkurs na stanowisko
Asystent/Wykładowca w grupie pracowników dydaktycznych lub
badawczo-dydaktycznych w specjalności medycyna rodzinna.

 

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Sekretariat Instytutu Nauk Medycznych Uniwersytetu
Opolskiego
ul. Oleska 48, 45-052 Opole, pok. 2.34
w terminie do dnia: 15.09.2022 r.
z dopiskiem: Konkurs na stanowisko: asystent/wykładowca w
specjalności medycyna rodzinna

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na inm@uni.opole.pl