Instruktor stanowisko dydaktyczne

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Uniwersytet Opolski
 • Miejsce: Opole
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki o kulturze fizycznej

Opis stanowiska

Uniwersytet Opolski, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Stanowisko – Instruktor w grupie pracowników dydaktycznych
Wymagania- prowadzenie zajęć z wychowania fizycznego
Rozpoczęcie pracy – 01.03.2024 r.

Nasze wymagania

 • Dyplom ukończenia studiów wychowania fizycznego z wynikiem minimum dobrym,
 • Co najmniej 5 letni staż pracy w szkole lub w klubie fitness
 • Udokumentowane uprawnienia zawodowe z zakresu specjalności: Różne formy tańca nowoczesnego, Zumba
 • Uprawnienia do prowadzenia zajęć z piłki siatkowej (kursy trenerskie, certyfikaty instruktorskie)
 • Zatrudnienie w Uniwersytecie musi być pierwszym miejscem pracy,
 • Uczelnia nie zapewnia żadnej formy zakwaterowania

Mile widziane

 • Udokumentowane dodatkowe uprawnienia zawodowe z zakresu specjalności: Belly dance, Latino dance, Afro dance, różne formy fitness
 • Posiada umiejętności informatyczne do prowadzenia strony internetowej
 • Kursy wychowawców placówek wypoczynkowych
 • Język Angielski na poziomie A1

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie zajęć z wychowania fizycznego dla studentów UO
 • prowadzenie sekcji sportowych
 • prowadzenie strony internetowej SWFiS
 • organizowanie zajęć turystycznych w terenie

Oferujemy

 • Możliwosć stałej pracy
 • Możliweość rozwoju zawodowego, zdobywanie doświadczenia
 • Możliwośc awansy na stanowisko wykładowcy

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. Podanie o przyjęcie skierowane do JM Rektora
 • Życiorys
 • Kwestionariusz osobowy
 • Kopie dyplomów
 • opinie
 • Oświadczenie o podstawowym miejscu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych