profesor uczelni

Wydział Nauk Społecznych
Uniwersytet Opolski
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: pedagogika

Rektor Uniwersytetu Opolskiego ogłasza konkurs  na  stanowisko Profesor uczelni w Instytucie Nauk Pedagogicznych

Profesor uczelni lub adiunkt – prowadzenie zajęć na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna studia 5-letnie magisterskie – pełny etat

PODSTAWOWE WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE

1)   posiadanie stopnia co najmniej doktora habilitowanego w  zakresie pedagogiki, specjalność kształcenie wczesnoszkolne lub pedagogika przedszkolna

2)   publikacje naukowe w dyscyplinie pedagogika

3)   biegła znajomość języka obcego co najmniej na poziomie B2+

DODATKOWE KRYTERIA KWALIFIKACYJNE

1)   Dorobek publikacyjny w zakresie pedagogiki.

Termin składania ofert (konkretna data i godzina):
sekretariat Instytutu Nauk Pedagogicznych  Instytutu Nauk Pedagogicznych, 45-052 Opole, ul. Oleska 48, pokój 321 lub 317 do dnia 7.07.2022 r. do godz. 10.00

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na inp@uni.opole.pl