stanowisko Adiunkt/Starszy Wykładowca w specjalności choroby wewnętrzne lub gastroenterologia

Wydział Lekarski
Uniwersytet Opolski
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki medyczne

Konkurs na stanowisko:  Adiunkt/Starszy Wykładowca w specjalności choroby wewnętrzne lub gastroenterologia

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie dostępny na stronie www.uni.opole.pl w folderze: Pracownik, zakładka: Dokumenty do pobrania.

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Sekretariat Instytutu Nauk Medycznych Uniwersytetu Opolskiego, ul. Oleska 48, 45-052 Opole, pok. 2.34

w terminie do dnia: 6 lipca 2022 r.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na inm@uni.opole.pl