Starszy wykładowca

Wydział Nauk Społecznych
Uniwersytet Opolski
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki socjologiczne

Rektor Uniwersytetu Opolskiego ogłasza konkurs  na  stanowisko starszy wykładowca  w Instytucie Nauk Pedagogicznych

PODSTAWOWE WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE

1) Posiadanie stopnia naukowego doktora w zakresie socjologii.

2) Znajomość języka angielskiego, co najmniej na poziomie C1 potwierdzone ważnym certyfikatem (CAE lub równoważny).

3) Udokumentowane doświadczenie dydaktyczne w zakresie socjologii.

4) Uzyskanie pozytywnej oceny pracy w wyniku oceny okresowej pracownika.

5) Uzyskanie w ankietach studenckich oceny pracy nauczyciela akademickiego wyników nie gorszych niż 4,0 w okresie ostatnich 5 lat.

6) Promowanie i recenzowanie prac dyplomowych

DODATKOWE KRYTERIA KWALIFIKACYJNE

1)   Dorobek publikacyjny w zakresie socjologii.

Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w języku angielskim.

Termin składania ofert
sekretariat Instytutu Nauk Pedagogicznych  Instytutu Nauk Pedagogicznych, 45-052 Opole, ul. Oleska 48, pokój 321 lub 317  do dnia 7.07.2022 r. do godz. 10.00

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na inp@uni.opole.pl