Starszy Wykładowca w specjalności histologia

Wydział Lekarski
Uniwersytet Opolski
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki medyczne

 Konkurs na stanowisko:  Starszy Wykładowca w specjalności histologia

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie dostępny na stronie www.uni.opole.pl w folderze: Pracownik, zakładka: Dokumenty do pobrania.

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Sekretariat Instytutu Nauk Medycznych Uniwersytetu Opolskiego
ul. Oleska 48, 45-052 Opole, pok. 2.34
w terminie do dnia: 6 lipca 2022r. 

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na inm@uni.opole.pl