wykładowca

Wydział Nauk Społecznych
Uniwersytet Opolski
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: pedagogika

Rektor Uniwersytetu Opolskiego ogłasza konkurs  na  stanowisko Wykładowca w Instytucie Nauk Pedagogicznych

Wykładowca (stanowisko dydaktyczne) na kierunku Pedagogika specjalna –  pełny etat

Podstawowe wymagania

1) posiadanie tytułu magistra w zakresie pedagogiki specjalnej

2) co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe zdobyte w instytucjach oświatowych zajmujących się edukacją osób z niepełnosprawnością intelektualną

3) uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego (np. ukończenie studiów podyplomowych z różnych zakresów pedagogiki specjalnej)

4) doświadczenia dydaktyczne w prowadzeniu zajęć dla nauczycieli

Dodatkowe kryteria kwalifikacyjne

1) kompetencje do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

2) kompetencje do prowadzenia następujących przedmiotów: Metodyka pracy rewalidacyjno-wychowawczej z osobami ze sprzężoną i głęboką niepełnosprawnością intelektualną, Alternatywne i wspomagające sposoby komunikowania się, Organizacja rewalidacji indywidualnej w pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną, Metodyka nauczania i wychowania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

3) współpraca z instytucjami oświatowymi

4) zainteresowania naukowe: edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Termin składania ofert (konkretna data i godzina)
sekretariat Instytutu Nauk Pedagogicznych  Instytutu Nauk Pedagogicznych, 45-052 Opole, ul. Oleska 48, pokój 321 lub 317  do dnia 7.07.2022 r. do godz. 10.00

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na inp@uni.opole.pl