Adiunkt

Katedra Elektrotechniki
Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile
  • Dziedzina nauki: automatyka, elektronika i elektrotechnika

OGŁOSZENIE KONKURSOWE

na stanowisko ADIUNKTA w Katedrze Elektrotechniki,
na kierunku ELEKTROTECHNIKA, w Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile

Zgodnie z art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668).

INSTYTUCJA: Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile

MIASTO: 64-920 Piła, Polska

STANOWISKO: Adiunkt

DYSCYPLINA NAUKOWA: Automatyka, elektronika i elektrotechnika
DATA OGŁOSZENIA: 19 marzec 2021r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 17 wrzesień 2021r.

LINK DO STRONY:

SŁOWA KLUCZOWE: adiunkt, dr nauk, elektrotechnika, podstawowe miejsce pracy, pełen wymiar czasu pracy.

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

1. Do konkursu mogą przystąpić osoby posiadające stopień naukowy doktora nauk technicznych w dziedzinie nauk technicznych lub inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinach związanych
z automatyką, elektroniką lub elektrotechniką, posiadające dorobek naukowy i doświadczenie zawodowe w zakresie elektrotechniki oraz doświadczenie dydaktyczne w zakresie przedmiotów związanych z elektrotechniką.

 

I. Potrzeby:

1.      Spełnienie przez Uczelnię od dnia 1 października 2018 roku wymogu, dotyczącego realizacji w ramach programu studiów o profilu praktycznym – co najmniej 50% godzin zajęć przez nauczycieli akademickich zatrudnionych w tej uczelni jako podstawowym miejscu pracy.

2.      Zapewnienie wysokiej jakości zajęć dydaktycznych z przedmiotów kierunkowych na kierunku Elektrotechnika.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kancelaria@puss.pila.pl