Lektor

Katedra Filologii
Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: językoznawstwo

OGŁOSZENIE KONKURSOWE

na stanowisko LEKTORA w Pracowni Praktycznej Nauki Języków Obcych

w Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile

zgodnie z art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668).

INSTYTUCJA: Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile

MIASTO: 64-920 Piła, Polska

STANOWISKO: lektor

DYSCYPLINA NAUKOWA: językoznawstwo angielskie

DATA OGŁOSZENIA: 13.07.2021

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 15.08.2021

LINK DO STRONY: https://bip.puss.pila.pl/rekrutacja/rekrutacja-nauczycieli-akademickich

 

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Do konkursu mogą przystąpić osoby posiadające stopień zawodowy magistra filologii angielskiej oraz dorobek zawodowy w tym zakresie. Ponadto kandydat zobowiązany jest do udokumentowania doświadczenia w pracy dydaktycznej.

I. Potrzeby:

Zapewnienie wysokiej jakości zajęć dydaktycznych z języka angielskiego (studia pierwszego i drugiego stopnia, tryb stacjonarny, niestacjonarny i wieczorowy). Praca organizacyjna na potrzeby katedry.

II. Wymagania:

1. Tytuł zawodowy magistra filologii angielskiej.

2. Dorobek praktyczny związany z pracą w szkole i nauczaniem języka angielskiego.

3. Doświadczenie dydaktyczne w zakresie nauczania języka angielskiego.

4. Ukończone dodatkowe formy doskonalenia zawodowego związane z nauczaniem języków obcych.

5. Mile widziane: doświadczenie w pracy w szkolnictwie wyższym.

6. Mile widziane : udokumentowany rozwój naukowy po magisterium.

7. Zatrudnienie w PUSS na podstawowym miejscu pracy i w pełnym wymiarze czasu pracy.

8. Pełna dostępność i dyspozycyjność.

9. Miejsce zamieszkania: Piła.

10. Dokumenty należy składać wyłącznie w języku polskim.

 

Kandydat zobowiązany jest do spełnieniu wymogów wynikających z art. 113 ust.1 oraz art. 125. l. ustawy z dnia 1 ustawy z dnia Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668).

Dokumentacja złożona musi zostać zgodnie z wymogami i trybem przewidzianym w ZARZĄDZENIE NR 7/20 REKTORA PAŃSTWOWEJ UCZELNI STANISŁAWA STASZICA W PILE z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia wzorów dokumentów do konkursu otwartego na nauczycieli akademickich zatrudnianych w Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile Na podstawie § 115 ust. 3 Statutu Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na prorektor@puss.pila.pl