Profesor Uczelni

Katedra Ekonomii
Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile

 

OGŁOSZENIE KONKURSOWE

na stanowisko PROFESORA UCZELNI w Katedrze Ekonomii,

na kierunku EKONOMIA, w Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile

 

Zgodnie z art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668).

 

INSTYTUCJA: Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile

MIASTO: 64-920 Piła, Polska

STANOWISKO: profesor uczelni

DYSCYPLINA NAUKOWA: ekonomia i finanse

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 16 maja 2021 r.

LINK DO STRONY: https://bip.puss.pila.pl/rekrutacja/rekrutacja-nauczycieli-akademickich

 

SŁOWA KLUCZOWE: doktor habilitowany w dziedzinie nauk społecznych
w dyscyplinie ekonomia i finanse (nowa klasyfikacja lub adekwatna), dr nauk ekonomicznych, ekonomia, podstawowe miejsce pracy, pełen wymiar czasu pracy

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Do konkursu mogą przystąpić osoby posiadające tytuł profesora / stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych (doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse). Dodatkowym atutem będzie posiadanie doświadczenia w obszarze rachunkowości i finansów i/lub metod ilościowych. Ponadto kandydat zobowiązany jest do udokumentowania doświadczenia w pracy naukowej oraz dydaktycznej.