adiunkt

Politechnika Warszawska Filia w Płocku Wydział Budownictwa Mechaniki i Petrochemii
Politechnika Warszawska
  • Dziedzina nauki: inżynieria mechaniczna

Od kandydata oczekuje się udokumentowanego, znaczącego dorobku naukowego w zakresie badania procesu cięcia roślin energetycznych oraz szeroko pojętej diagnostyki systemów mechanicznych. Do zadań powierzonych będzie również należała rozbudowa i modernizacja laboratoriów dydaktycznych i stanowisk naukowych. Oczekuje się również prowadzenia zajęć dydaktycznych na kierunku kształcenia mechanika i budowa maszyn oraz prowadzenia badań naukowych. Dodatkowymi atutami będzie umiejętność współpracy w zespołach interdyscyplinarnych Wydziału oraz skuteczność w pozyskiwaniu grantów i zleceń zewnętrznych.

Dokumenty należy składać w sekretariacie Instytutu Inżynierii Mechanicznej 09-400 Płock ul. Łukasiewicza 17 pok. 238 tel. 24 367-21-69, e-mail: iim.wbmp@pw.edu.pl
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 24.10.2022 r.
Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.
Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.
Bliższych informacji udziela: sekretariat Instytutu Inżynierii Mechanicznej.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę bip.pw.edu.pl.