Adiunkt badawczo – dydaktyczny

Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych
Politechnika Warszawska
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

Do konkursu mogą przystąpić osoby posiadające tytuł zawodowy magistra na kierunku ekonomia (lub pokrewnym), stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk społecznych (preferowane dyscypliny: ekonomia i finanse, nauki socjologiczne, nauki o polityce i administracji). Kandydat powinien mieć udokumentowane doświadczenie zawodowe zarówno w pracy dydaktycznej, jak i badawczej (publikacje naukowe) w ramach swojej dyscypliny. Wymagana jest biegła znajomość języka angielskiego. Znajomość innych języków obcych będzie dodatkowym atutem. Kandydat powinien również wykazywać chęć aktywnego angażowania się w działalność organizacyjną Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku.

Wymienione dokumenty należy składać w Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych, Politechnika Warszawska, Filia w Płocku, Łukasiewicza 17, pok.103, lub w formie elektronicznej na adres e-mail: dyrektor.knes@pw.edu.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (24)3672126,  723 094 049,

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 26.05.2021 r .

Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.

https://www.bip.pw.edu.pl/Praca-w-Politechnice/Dla-nauczycieli/Adiunkt-Kolegium-Nauk-Ekonomicznych-i-Spolecznych13

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dyrektor.knes@pw.edu.pl