adiunkt

Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii
Politechnika Warszawska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki fizyczne

Kandydaci na to stanowisko powinni posiadać stopień naukowy doktora nauk ścisłych i przyrodniczych, legitymować się dorobkiem zawodowym i naukowym w specjalności nauki fizyczne, posiadać staż pracy w charakterze nauczyciela akademickiego oraz doświadczenie w pracy laboratoryjnej ze studentami, wykazywać predyspozycje do pracy dydaktycznej.

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Zespołu Matematyki i Fizyki, 09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17, pok. 218, tel. (24) 367 21 62.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 09.09.2022 r.
Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.
Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.
Bliższych informacji udziela: Sekretariat Zespołu Matematyki i Fizyki.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę bip.pw.edu.pl.