Asystent

Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii
Politechnika Warszawska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria chemiczna

Od kandydata oczekuje się znajomości podstawowych zagadnień związanych z inżynierią chemiczną, projektowania operacji jednostkowych, technologii informacyjnej w technologii chemicznej oraz maszynoznawstwa chemicznego. Kandydat powinien posiadać zamiłowanie do prowadzenia zajęć dydaktycznych.

Dokumenty należy składać w sekretariacie Instytutu Chemii, 09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17, pok. 216; tel. 24 3672155
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 09.09.2022 r.
Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.
Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.
Bliższych informacji udziela: dr inż. Małgorzata Petzel, prof. uczelni, email:Malgorzata.Petzel@pw.edu.pl

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę bip.pw.edu.pl.