asystent dydaktyczny

Wydział Budownictwa Mechaniki i Petrochemii
Politechnika Warszawska
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria mechaniczna

Od kandydata oczekuje się udokumentowanego, znaczącego dorobku i doświadczenia dydaktycznego w zakresie mechaniki technicznej, analitycznej i wytrzymałości materiałów. Dodatkowo oczekuje się umiejętności posługiwania się narzędziami do komputerowego wspomagania nauczania wymienionych przedmiotów  w formie stacjonarnej i zdalnej. Oczekuje się prowadzenia zajęć na kierunku kształcenia: mechanika i budowa maszyn.

Wymienione dokumenty  należy  składać  w  Sekretariacie Instytutu Inżynierii Mechanicznej 09-400 Płock ul. Łukasiewicza 17 pok. 238; tel. 24 367-21-69

Bliższych informacji udziela: Sekretariat Instytutu Inżynierii Mechanicznej

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 17.06.2021 r.

Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.

https://www.bip.pw.edu.pl/Praca-w-Politechnice/Dla-nauczycieli/Asystent-Wydzial-Budownictwa-Mechaniki-i-Petrochemii17

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na iim.wbmp@pw.edu.pl