asystent

Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii
Politechnika Warszawska
  • Forma zatrudnienia: Etat, Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria lądowa i transport

Tematyka:
Zatrudnienie na stanowisku asystenta w grupie badawczo-dydaktycznej w Zakładzie Mechaniki Konstrukcji i Materiałów Budowlanych Instytutu Budownictwa. Tematyka badawcza: wytrzymałość materiałów, mechanika budowli, itp.

Oczekiwania od kandydatów:
Podjęcie zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy w podstawowym miejscu pracy na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej Filia w Płocku.

Od kandydatów oczekuje się w szczególności:

  1. ukończenia studiów wyższych i uzyskania tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
  2. bardzo dobrej znajomości języka angielskiego;
  3. zainteresowań naukowych związanych ze specjalnością naukową Zakładu;
  4. umiejętności pozwalających na prowadzenie zajęć w zakresie: wytrzymałości materiałów, mechaniki budowli;
  5. zamiłowania do pracy naukowej i dydaktycznej.

Wymienione dokumenty należy składać w sekretariacie Instytutu Budownictwa, 09-400 Płock ul. Łukasiewicza 17, pok. 302, tel. (24) 367 22 14, 607 501 351, e-mail: ib.wbmp@pw.edu.pl.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 10 czerwca 2022 r.
Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.
Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.
Bliższych informacji udziela: sekretariat Instytutu Budownictwa.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę bip.pw.edu.pl.