adiunkt ze stop. nauk. doktora, badawczo-naukowy

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Politechnika Gdańska
  • Dziedzina nauki: informatyka techniczna i telekomunikacja

Stopień naukowy doktora w dyscyplinie telekomunikacja.
Co najmniej 5 lat doświadczenia dydaktycznego.
Istotny dorobek naukowy z zakresu telekomunikacji, uwzględniający publikacje JCR.
Wiedza i umiejętności na poziomie umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych w zakresie:
– kodowego zabezpieczenia transmisji,
– algebry dla potrzeb teorii kodów,
– bezpieczeństwa systemów informacyjnych,
– procesów losowych,
– metod probabilistycznych,
– statystyki matematycznej.

Wymagania dodatkowe
——————-
Umiejętność posługiwania się środowiskiem symulacyjnym MATLAB.
Bardzo dobra znajomość języka angielskiego wraz ze swobodnym posługiwaniem się anglojęzyczną terminologią informatyczną i telekomunikacyjną.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na ksist@eti.pg.edu.pl