Adiunkt ze stop. nauk doktora – dydaktycznych

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Politechnika Gdańska
  • Forma zatrudnienia: Część etatu
  • Dziedzina nauki: informatyka techniczna i telekomunikacja

– współudział w przedsięwzięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych Katedry
Architektury Systemów Komputerowych,
– prowadzenie zajęć w formie wykładów, laboratoriów, ćwiczeń i projektów na studiach
stacjonarnych 1 stopnia, niestacjonarnych 1 stopnia i magisterskich 2 stopnia zarówno w
języku polskim jak i angielskim,
– prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu architektury komputerów, sztucznej
inteligencji, przedmiotów technologicznych z zakresu JEE, .NET i inne platformy
technologiczne, Wytwarzanie aplikacji internetowych, Architektury usług internetowych,
Przetwarzanie rozproszone
– prowadzenie wybranych zajęć dydaktycznych w języku angielskim,
– udział w tworzeniu materiałów dydaktycznych do realizowanych przedmiotów oraz
kształtowania ich zakresu,
– udział w organizowaniu i rozwijaniu laboratoriów w Katedrze Architektury Systemów
Komputerowych,
– mile widziany udział w działaniach badawczych Katedry