Adiunkt badawczo – dydaktyczny

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Politechnika Gdańska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: informatyka techniczna i telekomunikacja

– współudział w przedsięwzięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych Katedry Architektury Systemów Komputerowych,
– aktywna realizacja prac badawczych w ramach Katedry
– prowadzenie zajęć w formie wykładów, laboratoriów, ćwiczeń i projektów na studiach stacjonarnych 1 stopnia, niestacjonarnych 1 stopnia i magisterskich 2 stopnia zarówno w jezyku polskim jak i angielskim,
– prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu architektury komputerów, sztucznej inteligencji, przedmiotów technologicznych z zakresu JEE, .NET i inne platformy technologiczne, wytwarzanie aplikacji internetowych, architektury usług internetowych, przetwarzanie rozproszone, przetwarzanie równoległe
– prowadzenie wybranych zajęć dydaktycznych w języku angielskim,
– udział w tworzeniu materiałów dydaktycznych do realizowanych przedmiotów oraz kształtowania ich zakresu,
– udział w organizowaniu i rozwijaniu laboratoriów w Katedrze Architektury Systemów Komputerowych,

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na krag@eti.pg.edu.pl