Adiunkt badawczo-dydaktyczny ze stop. nauk doktora

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Politechnika Gdańska
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: informatyka techniczna i telekomunikacja

Poszukujemy pracownika naukowego posiadającego stopień doktora lub doktora
hab. do zatrudnienia na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego.

* prowadzenie zajęć dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, laboratoria) z zakresu
informatyki w języku polskim lub angielskim
* aktywność naukowo-badawcza, w szczególności: publikowanie artykułów w
renomowanych czasopismach,
*wystąpienia na konferencjach zagranicznych i krajowych, uczestniczenie w
szkołach naukowych,
* zaangażowanie w projekty badawcze prowadzone na Wydziale ETI.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na alkor@eti.pg.gda.pl