Adiunkt badawczo – dydaktyczny

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Politechnika Gdańska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: informatyka techniczna i telekomunikacja

– stopień naukowy doktora lub doktora hab. nauk technicznych (ewentualnie nauk
matematycznych), w dyscyplinie informatyka
– udokumentowany dorobek naukowy w ramach dyscypliny informatyka,
potwierdzony publikacjami,
również w pismach o zasięgu międzynarodowym (indeksowanych na liście JCR).
– uczestnictwo w projektach badawczych
– doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na wyższych uczelniach z
zakresu informatyki technicznej
– praktyczna znajomość środowisk programistycznych: Java, Python, .NET
– znajomość zagadnień współczesnej inżynierii oprogramowania i baz danych
-ostatni stopień naukowy uzyskany nie wcześniej niż w 2016 roku.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na alkor@eti.pg.edu.pl