Adiunkt badawczy

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Politechnika Gdańska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: automatyka, elektronika i elektrotechnika

Opracowanie wielofunkcyjnej elektrody neuronowej z wykorzystaniem polimeru przewodzącego (NCN)
Głównym celem projektu jest opracowanie wielofunkcyjnej neuronowej elektrody z wykorzystaniem polimeru przewodzącego PEDOT.
Badania obejmą przygotowanie i zbadanie elektrod na bazie PEDOT względem elektronicznego i chemicznego interfejsu neuronowego.
Zbadany zostanie wpływ trzech głównych warunków podczas przygotowania elektrod: rodzaj syntezy polimeru (elektroosadzanie,
odlewanie kroplowe), forma zsyntetyzowanej powłoki polimerowej (stały film, hydrożel) oraz rodzaj podłoża elektrody
(sztywne, elastyczne). Interfejs chemiczny polimerowych elektrod zostanie zmodyfikowany poprzez wprowadzenie zbiornika leku
przeciwzapalnego. Zbadany zostanie profil uwalniania leku z każdej elektrody podczas jej stymulacji. Zbadany zostanie profil
stabilności elektrod PEDOT bez i podczas ich stymulacji. Zaproponowany i omówiony zostanie mechanizm stabilności. Biologiczna
charakterystyka in-vitro elektrod zostanie oceniona w obecności ludzkich linii komórek nerwowych.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na karolina.cysewska@pg.edu.pl