adiunkt dydaktyczny

  • Miejsce: Politechnika Gdańska
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
  • informatyka techniczna i telekomunikacja

Opis stanowiska

– współudział w przedsięwzięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych Katedry Architektury Systemów Komputerowych,
– prowadzenie zajęć w formie wykładów, laboratoriów, ćwiczeń i projektów na studiach stacjonarnych 1 stopnia, niestacjonarnych 1 stopnia i magisterskich 2 stopnia zarówno w jezyku polskim jak i angielskim,
– prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu architektury komputerów, sztucznej inteligencji, przedmiotów technologicznych z zakresu JEE, .NET i inne platformy technologiczne, Wytwarzanie aplikacji internetowych, Architektury usług internetowych, Przetwarzanie rozproszone
– prowadzenie wybranych zajęć dydaktycznych w języku angielskim,
– udział w tworzeniu materiałów dydaktycznych do realizowanych przedmiotów oraz kształtowania ich zakresu,
– udział w organizowaniu i rozwijaniu laboratoriów w Katedrze Architektury Systemów Komputerowych,
– mile widziany udział w działanich badawczych Katedry,

Załączniki