Adiunkt ze st. nauk. doktora badawczo-dydaktyczny

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Politechnika Gdańska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: informatyka techniczna i telekomunikacja

– prowadzenie zajęć dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, laboratoria) z zakresu
informatyki w języku polskim lub angielskim
– aktywność naukowo-badawcza, w szczególności: publikowanie artykułów w
renomowanych czasopismach,
– wystąpienia na konferencjach zagranicznych i krajowych, uczestniczenie w
szkołach naukowych,
-zaangażowanie w projekty badawcze prowadzone na Wydziale ETI.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na alkor@eti.pg.edu.pl