Adiunkt ze st. nauk. doktora badawczo-dydaktyczny

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Politechnika Gdańska
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: informatyka techniczna i telekomunikacja

Prowadzenie badań naukowych w Katedrze Teleinformatyki oraz realizacja przedsięwzięć badawczych w zespole naukowym Katedry (np. granty). Rozwijanie laboratoriów oraz przygotowywanie nowych przedmiotów i pomocy dydaktycznych dla studentów. Prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na terpluta@pg.gda.pl