adiunkt ze stop. nauk. doktora (badawczo-dydaktyczny)

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Politechnika Gdańska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: automatyka, elektronika i elektrotechnika

* Prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu techniki laserowej, inżynierii materiałowej i konstrukcji urządzeń.

* Prowadzenie badań naukowych w zakresie elektroniki, inżynierii materiałowej i optoelektroniki.

* Synteza cienkich warstw węglowych metoda CVD na potrzeby prac badawczych w Katedrze Metrologii i Optoelektroniki.

* Współudział w przedsięwzięciach naukowych i dydaktycznych Katedry Metrologii i Optoelektroniki.

* Współudział w organizowaniu i rozwijaniu laboratoriów dydaktycznych i naukowych w Katedrze Metrologii i Optoelektroniki.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kapsz@eti.pg.edu.pl