asystent (badawczo-dydaktyczny)

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Politechnika Gdańska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: informatyka techniczna i telekomunikacja

– prowadzenie zajęć dydaktycznych (w zakresie – patrz słowa kluczowe)
– systematyczne uaktualnianie treści zajęć dydaktycznych
– prowadzenie badań naukowych
– publikacje wyników badań w czasopismach lub materiałach konferencyjnych
– udział w pracach badawczo-rozwojowych

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na ksist@eti.pg.gda.pl