Asystent badawczo-dydaktyczny

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Politechnika Gdańska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: automatyka, elektronika i elektrotechnika

Prowadzenie zajęć dydaktycznych i badań naukowych w Katedrze Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej oraz realizacja przedsięwzięć badawczych w zespole naukowym Katedry (np. granty). Rozwijanie laboratoriów oraz przygotowywanie nowych przedmiotów i pomocy dydaktycznych dla studentów.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na mwave@eti.pg.edu.pl