Asystent dydaktyczny

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Politechnika Gdańska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria biomedyczna

– Prowadzenie działalności naukowej i dążenie do rozwoju naukowego, w tym uzyskiwanie kolejnych stopni naukowych i tytułu naukowego,
– Kształcenie i wychowywanie studentów,
– Udział w organizacji procesu dydaktycznego,
– Publikowanie wyników prac w czasopismach naukowych,
– Czynny udział w konferencjach naukowych lub dydaktycznych,
– Aplikowanie o granty badawcze,
– Udział w realizowaniu grantów badawczych,
– Recenzowanie prac naukowych.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kib@eti.pg.edu.pl