Asystent dydaktyczny

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Politechnika Gdańska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria biomedyczna

Poszukujemy osoby na stanowisko asystenta dydaktycznego (R1 Naukowiec Pierwszego Stopnia (do uzyskania stopnia naukowego doktora), realizującego następujące zadania:
– kształcenie i wychowywanie studentów, szczególnie w zakresie przedmiotów z zakresu zasotosowań informatyki w inżynierii biomedycznej, w tym programowania, uczenia maszynowego i głębokiego, przetwarzania obrazów, itp.
– udział w organizacji procesu dydaktycznego,
– doskonalenie form i metod pracy dydaktycznej,
– przygotowywanie pomocy lub materiałów dydaktycznych,
– opieka nad infrastrukturą dydaktyczną,
– aplikowanie o środki zewnętrzne związane z działalnością dydaktyczną,
– udział w realizowaniu grantów dydaktycznych,
– czynny udział w konferencjach dydaktycznych.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kib@eti.pg.edu.pl