Profesor / badawczy

  • Miejsce: Politechnika Gdańska
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
  • automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne

Opis stanowiska

Wybrana osoba będzie prowadzić badania w zakresie optoelektronicznie sterowanych „sztucznych” synaps złożonych z pionowych heterojunkcji grafenowych (sp2C) diamentowych (sp3C), które są kluczowymi elementami emulującymi funkcje pamięciowe ludzkiego mózgu tj. „plastyczność synaptyczną”.
W szczególności, kandydat będzie odpowiedzialny za:
*syntezę, poprzez wspomagane mikrofalami chemiczne osadzanie par, różnych nanostruktur węglowych (w tym pionowo ułożonego grafenu i diamentu domieszkowanego borem), ich elektrochemiczną charakterystykę i funkcjonalizację.
*ocena neuromorficznego urządzenia optoelektronicznego pod kątem charakterystyk prądowo-napięciowych (I-V) heterozłącza w odpowiedzi na fotopromieniowanie przy 300-625 nm z diod emitujących laser widzialny oraz temperaturę (do 250 oC w powietrzu) itp.
*Spektroskopia Ramana i obrazowanie Ramana materiałów i heterojunkcji in-situ charakterystyki prądowo-napięciowe (I-V) heterojunkcji w odpowiedzi na fotopromieniowanie przy 300-625 nm z diod emitujących laser widzialny i temperaturę (do 250 oC w powietrzu).
Wybrana osoba będzie rozpowszechniać wyniki badań poprzez publikacje w międzynarodowych czasopismach naukowych oraz w inny sposób, np. poprzez udział w konferencjach międzynarodowych oraz w raportach wewnętrznych.
Pozostałe obowiązki obejmują pomoc w przygotowaniu wniosków projektowych ogłaszanych np. przez NCN / NCBiR / Horizon Europe oraz aktywne wsparcie studentów i doktorantów w pracach badawczych.

Załączniki