Profesor / badawczy

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Politechnika Gdańska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: automatyka, elektronika i elektrotechnika

Wybrana osoba będzie prowadzić badania w zakresie optoelektronicznie sterowanych „sztucznych” synaps złożonych z pionowych heterojunkcji grafenowych (sp2C) diamentowych (sp3C), które są kluczowymi elementami emulującymi funkcje pamięciowe ludzkiego mózgu tj. „plastyczność synaptyczną”.
W szczególności, kandydat będzie odpowiedzialny za:
*syntezę, poprzez wspomagane mikrofalami chemiczne osadzanie par, różnych nanostruktur węglowych (w tym pionowo ułożonego grafenu i diamentu domieszkowanego borem), ich elektrochemiczną charakterystykę i funkcjonalizację.
*ocena neuromorficznego urządzenia optoelektronicznego pod kątem charakterystyk prądowo-napięciowych (I-V) heterozłącza w odpowiedzi na fotopromieniowanie przy 300-625 nm z diod emitujących laser widzialny oraz temperaturę (do 250 oC w powietrzu) itp.
*Spektroskopia Ramana i obrazowanie Ramana materiałów i heterojunkcji in-situ charakterystyki prądowo-napięciowe (I-V) heterojunkcji w odpowiedzi na fotopromieniowanie przy 300-625 nm z diod emitujących laser widzialny i temperaturę (do 250 oC w powietrzu).
Wybrana osoba będzie rozpowszechniać wyniki badań poprzez publikacje w międzynarodowych czasopismach naukowych oraz w inny sposób, np. poprzez udział w konferencjach międzynarodowych oraz w raportach wewnętrznych.
Pozostałe obowiązki obejmują pomoc w przygotowaniu wniosków projektowych ogłaszanych np. przez NCN / NCBiR / Horizon Europe oraz aktywne wsparcie studentów i doktorantów w pracach badawczych.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na robbogda@pg.edu.pl