Profesor uczelni badawczo-dydaktyczny

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Politechnika Gdańska
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: informatyka techniczna i telekomunikacja

Poszukujemy osoby na stanowisko profesora uczelni naukowo-dydaktycznego w Katedrze Systemów Geoinformatycznych, której zadaniem będzie m.in. prowadzenie zajęć dydaktycznych i badań naukowych z zakresu geoinformatyki i przetwarzania obrazów satelitarnych oraz współudział w przedsięwzięciach naukowych i dydaktycznych Katedry.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na ksg@eti.pg.edu.pl