adiunkt badawczy

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Politechnika Gdańska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

Katedra Inżynierii Sanitarnej Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska zatrudni adiunkta badawczego w projekcie OPUS: „Badania hybrydowych zaawansowanych procesów redukcji” / „Studies on hybrid advanced reduction processes”. Zatrudnienie na pełny etat, na okres trzech lat.

ZADANIA/ ROLA W ZESPOLE
• Praca naukowa nastawiona na publikację wyników badań w najlepszych czasopismach naukowych o zasięgu światowym.
• Realizacja zadań  objętych projektem badawczym.

WYMAGANIA PODSTAWOWE
• Stopień naukowy doktora w dyscyplinie inżynieria środowiska/ inżynieria środowiska górnictwo i energetyka.
• Udokumentowany dorobek naukowy w postaci publikacji w czasopismach z listy JCR w zakresie: utlenianie sonofotokatalityczne.

Oferty można składać drogą mailową na adres:
grzegorz.boczkaj@pg.edu.p

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie PG w zakładce oferty pracy lub pod linkiem: 

http://praca.pg.edu.pl/jobs/m/3108/pl

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na grzegorz.boczkaj@pg.edu.pl