Post-doc

Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

W ramach realizacji projektu NCN SONATA nr. 2017/26/D/NZ7/00728 “Modyfikacja pobudzeń synaptycznych motoneuronu przy wykorzystaniu przezrdzeniowej polaryzacji prądem stałym (tsDCS) – nowa strategia w terapii stwardnienia zanikowego bocznego (ALS) ?”, Akademia Wychowania Fizycznego Poznań poszukuje kandydata na stanowisko typu Post-Doc w pełni finansowane ze środków przyznanych na realizację grantu.

Kandydaci na stanowisko powinni posiadać następujące kwalifikacje:

– Doktorat z zakresu nauk biologicznych/medycznych/nauk o życiu lub pokrewnych (stopień doktora uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie)
– Doświadczenie z zakresu badań elektrofizjologicznych w warunkach in vivo
– Szeroką wiedzę z zakresu funkcjonowania sieci neuronalnych rdzenia kręgowego
– Udokumentowany dorobek naukowy ze szczególnym uwzględnieniem publikacji z listy A (MNiSW)
– Bardzo dobrą znajomość języka angielskiego
– Umiejętność obsługi programów komputerowych do analizy danych (znajomość programu Spike2 będzie dodatkowym atutem)
– Dyspozycyjność i gotowość do pracy w elastycznych godzinach pracy

Opis stanowiska:
W ramach zatrudnienia, Post-Doc będzie zaangażowany w realizację projektu “Modyfikacja pobudzeń synaptycznych motoneuronu przy wykorzystaniu przezrdzeniowej polaryzacji prądem stałym (tsDCS) – nowa strategia w terapii stwardnienia zanikowego bocznego (ALS) ?” który ma na celu ustalenie roli jaką pobudzenia synaptyczne odgrywają w degeneracji motoneuronów rdzenia kręgowego w ALS. Projekt zakłada stworzenie w polsce pierwszego stanowiska badawczego umożliwiającego badanie cech motoneuronów u myszy w warunkach in vivo. Głównym zadaniem Post-Doca będzie analiza wpływu długotrwałej polaryzacji rdzenia kręgowego na cechy elektrofizjologiczne motoneuronów ze szczególnym uwzględnieniem zmian w funkcjonowaniu synaps. Do obowiązków Post-Doca będzie należało:
– Pomoc w organizacji laboratorium
– Przygotowanie i wykonywanie eksperymentów elektrofizjologicznych pod kierownictwem kierownika projektu
– Wykonywanie długotrwałej polaryzacji przez-rdzeniowej na myszach z ALS
– Analiza danych i pomoc w przygotowywaniu publikacji
– Prezentacja wyników na konferencjach i zjazdach krajowych i międzynarodowych