Post-doc stanowisko badawcze

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki chemiczne

Opis stanowiska

Dyrektor Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego za zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, ogłasza konkurs na stanowisko stażysty podoktorskiego (starszego asystenta) w grupie pracowników badawczych w Laboratorium Spektroskopii NMR. Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Tytuł projektu: Zaawansowana Niestacjonarna Spektroskopia NMR

Kierownik projektu: dr hab. Krzysztof Kazimierczuk, prof. ucz.

Numer konkursu: CeNT-39.1-2023

Po więcej informacji zapraszamy na:
https://konkursydlanauczycieli.uw.edu.pl/api/document/2412/datafile/pdf

Nasze wymagania

 • Doktorat z nauk chemicznych, nauk fizycznych lub dziedzin pokrewnych
 • Podstawowa wiedza w zakresie teorii i praktyki uczenia maszynowego (najlepiej w kontekście NMR).
 • Zaawansowane umiejętności programowania (preferowane środowisko: Python).
 • Zrozumienie podstawowych pojęć matematycznych wielowymiarowej spektroskopii NMR.
 • Kandydat powinien posiadać stopień doktora nie dłużej niż 7 lat przed dniem podpisania umowy o pracę w projekcie. Stopień doktora powinien być uzyskany w państwach UE, EFTA, OECD lub nostryfikowany najpóźniej na dzień zatrudnienia w projekcie.

Zakres obowiązków

 • Postdoc zaimplementuje sieci neuronowe do przetwarzania niestacjonarnych sygnałów NMR. Sieci będą dostosowywane w trakcie projektu do wymagań konkretnych aplikacji - wiązania białko-ligand, dynamiki białek, monitorowania reakcji i innych. Dane wyjściowe z sieci będą analizowane standardowymi programami do analizy widm NMR.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • List motywacyjny
 • Aktualny życiorys
 • Kopia dyplomu doktorskiego lub innego dokumentu potwierdzającego, że kandydat uzyska stopień doktora najpóźniej na dzień zatrudnienia w projekcie
 • Lista publikacji i wystąpień konferencyjnych
 • Jeden lub więcej listów polecających od naukowca, który zna Kandydata (przesłanych bezpośrednio na adres e-mail podany poniżej)
 • Podpisana informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Załączniki