Post-doc stanowisko badawcze

Katedra Zarządzania w Społeczeństwie Sieciowym
Akademia Leona Koźmińskiego
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: w ramach projektu ok. 8 250 zł brutto miesięcznie zł brutto
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki o zarządzaniu i jakości

Opis stanowiska

Stanowisko TYPU POST-DOC do Katedry Zarządzania w Społeczeństwie Sieciowym – Nr ref.: 20/NAUKA/PROJEKT/KZSS/23

Konkurs na stanowisko typu post-doc w projekcie badawczym (nr 2020/38/A/HS6/00066),
pt.:„Nonsens i propaganda online: społeczności i boty propagujące dezinformację w internecie”, realizowanym w ramach konkursu MAESTRO 12 i finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki

Opis projektu:
https://www.kozminski.edu.pl/pl/nonsens-i-propaganda-online-spolecznosci-i-boty-propagujace-dezinformacje-w-internecie

Pełna treść ogłoszenia na stronie: https://www.kozminski.edu.pl/pl/praca-i-kariera-w-alk/stanowisko-typu-post-doc-do-katedry-zarzadzania-w-spoleczenstwie-sieciowym-2

Nasze wymagania

 • biegła znajomość języka Python,
 • biegła znajomość analizy sentymentu,
 • znajomość języka polskiego na poziomie komunikatywnym
 • znajomość języka angielskiego na poziomie minimum C1,
 • wykształcenie: preferowane z informatyki, dopuszczalne z metod ilościowych lub innych nauk ścisłych – na poziomie tytułu magistra lub stopnia doktora
 • uzyskanie stopnia naukowego doktora na innej uczelni niż Akademia Leona Koźmińskiego, nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie (*)
 • dyplom doktora uznawany w polskim systemie oświaty i szkolnictwa wyższego,
 • posiadanie pozwolenia na pracę lub uprawnień do wykonywania pracy w Polsce na podstawie innych przepisów i możliwość podjęcia pracy od początku listopada 2023 lub możliwie jak najszybciej po tym terminie.

Zakres obowiązków

 • rozwój narzędzi z zakresu uczenia maszynowego do zwalczania dezinformacji,
 • prowadzenie analizy sieci społecznej,
 • współpraca z kierownikiem projektu,
 • upowszechnianie wyników badań, przygotowywanie publikacji naukowych,
 • inne prace zlecone przez Kierownika projektu.

Oferujemy

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin, na okres 12 miesięcy z możliwością przedłużenia
 • wynagrodzenie w ramach projektu wynosi ok. 8 250 zł brutto miesięcznie,
 • możliwość rozwoju naukowego w zespole badawczym aktywnie pozyskującym projekty,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji poprzez udział w działaniach rozwojowych oferowanych przez Akademię,
 • możliwość uczestnictwa w międzynarodowych konferencjach naukowych,
 • rozpoczęcie pracy na oferowanym stanowisku planuje się od początku listopada 2023, lub możliwie jak najszybciej po tym terminie.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • CV w języku polskim lub angielskim zawierające listę publikacji,
 • list motywacyjny,
 • skan dyplomu doktorskiego,
 • mile widziane dokumenty potwierdzające umiejętności wskazane w wymaganiach (np. certyfikaty szkoleniowe, referencje itp.)

Weź udział w rekrutacji