Post-doc stanowisko badawcze

Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Miejsce: Poznań
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk rolniczych
 • technologia żywności i żywienia

Opis stanowiska

adiunkt – Post-Doc
Pracownia Chemii i Technologii Tłuszczów, Katedra Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Nasze wymagania

 • Ukończone studia magisterskie w dyscyplinie technologii żywności i żywienie lub pokrewnej
 • Doktorat w dyscyplinie technologii żywności i żywienie lub pokrewnej
 • Znajomość instrumentalnych metod analitycznych (chromatografia gazowa, chromatografia cieczowa, spektrometria mas)
 • Dobra znajomość języka angielskiego
 • Istotny dorobek naukowy, publikacje w czasopismach z listy JCR

Zakres obowiązków

 • Identyfikacja oraz oznaczanie ilościowe i jakościowe produktów degradacji fitosteroli i ich estrów technikami chromatografii gazowej, cieczowej i spektrometrii mas
 • Analiza biodostępności liposomów zawierających fitosterole i ich estry
 • Badanie termiczno-oksydacyjnej stabilności liposomów z fitosterolami i estrami fitosteroli oraz oznaczanie produktów ich degradacji
 • Implementacja badanych liposomów do produktów spożywczych i badanie ich stabilności termiczno-oksydacyjnej

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • List motywacyjny
 • Referencje
 • CV
 • Spis publikacji i doniesień naukowych
 • Kopia dyplomu nadania stopnia naukowego doktora;
 • Prosimy o dołączenie do przesłanych dokumentów oświadczenia: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Załączniki