Post-doc stanowisko badawcze

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: 9000 zł brutto
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • archeologia

Opis stanowiska

Kandydat z otwartym umysłem do podejmowania nowych wyzwań w zakresie teledetekcji, obrazowania cyfrowego i modelowania trójwymiarowego w tym projekcie, doktorant musi być zapoznany z różnymi metodami teledetekcji, technikami mapowania cyfrowego i platformami do integracji, analizy i rozpowszechniania wspomnianych danych.Kandydat powinien być zapoznany z szerokim zakresem geoprzestrzennych metod terenowych, w tym LiDAR, fotogrametrii, skanowania laserowego, magnetometrii i / lub radaru penetracji gruntu.-Wymagane jest szerokie doświadczenie z oprogramowaniem geoprzestrzennym, teledetekcyjnym imodelującym, w tym między innymi: ArcGIS, QGIS, AutoCAD, Metashape, Sketchup, Blender.-Znajomość teorii architektury i historii architektury andyjskiej będzie dodatkowym atutem. Kandydat na tostanowisko zostanie wyłoniony w drodze otwartego konkursu zgodnie z zasadami konkursu OPUS NCNDo konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.

Nasze wymagania

 • Wymagane jest szerokie doświadczenie z oprogramowaniem geoprzestrzennym, teledetekcyjnym i modelującym, w tym między innymi: ArcGIS, QGIS, AutoCAD, Metashape, Sketchup, Blender
 • dobra znajomość języka angielskiego i hiszpańskiego

Mile widziane

 • Kandydaci powinni być zapoznanie z szerokim zakresem geoprzestrzennych metod terenowych, w tym LiDAR, fotogrametrii, skanowania laserowego, magnetometrii i / lub radaru penetracji gruntu
 • Znajomość teorii architektury i historii architektury andyjskiej będzie dodatkowym atutem. Kandydat na to stanowisko zostanie wyłoniony w drodze otwartego konkursu zgodnie z zasadami konkursu OPUS NCN

Zakres obowiązków

 • opracowywania i wdrażania nowatorskich cyfrowych metodologii pozyskiwania danych, integrowania danych z wielu metod i skal w spójne platformy
 • koordynowanie przepływów pracy między różnymi technologiami i platformami oraz wdrażanie tych technologii w terenie w wyznaczonych miejscach i okolicach
 • nadzorowanie prac terenowych i wdrażanie przepływów pracy w regionie Cusco podczas prac terenowych
 • aktywny udział w prowadzeniu badań i całym procesie publikacji (od pomysłu do napisania ostatecznej wersji roboczej), ewentualne prowadzenie projektów komercyjnych
 • współpraca i efektywna komunikacja z zespołem i zewnętrznymi grupami badawczymi
 • udział w określaniu strategii badawczych i nowych kierunków badań

Oferujemy

 • Wyznaczanie kierunków pracy na podstawie dyskusji, kultura pracy oparta na współpracy i wsparciu ze strony zespołu: Twój rozwój osobisty i Twoje zdanie będą dla nas ważne
 • brak wymogu prowadzenia zajęć dydaktycznych
 • współautorstwo publikacji w uznanych czasopismach naukowych
 • udział w projektach badawczych
 • wsparcie w realizacji własnych pomysłów badawczych i samokształcenia
 • udział w międzynarodowych konferencjach
 • dobre warunki pracy w Centrum Studiów Andyjskich

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • CV
 • list motywacyjny

Załączniki