Post-doc stanowisko badawcze

Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa i Biotechnologii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Miejsce: Poznań
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • biotechnologia

Opis stanowiska

Katedra Biochemii i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu poszukuje post-doca do pracy badawczej przy realizacji projektu grantowego: projektu pt. „Mechanizmy epigenetycznych modyfikacji histonów w hiperhomocysteinemii” (Nr 2019/33/B/NZ4/01760). Badania naukowe, w których będzie uczestniczył Kandydat będą obejmowały uczestnictwo w utrzymanie hodowli myszy, prowadzenie doświadczeń na myszach, izolację białek, analizę proteomiczną, analizę acetylacji i metylacji histonów metodą Western-blot oraz immunoprecypitację chromatyny.

Nasze wymagania

 • Posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk rolniczych, biologicznych lub chemicznych, uzyskanego nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie
 • Posiadanie udokumentowanego dorobku publikacyjnego.
 • Doświadczenie w pracach z zakresu biochemii, biologii molekularnej, znajomość technik Western-blot, hodowli myszy, proteomiki i metod badania ekspresji genów
 • Dobra znajomość języka angielskiego umożliwiająca sprawną komunikację oraz przygotowanie doniesień naukowych i publikacji.
 • Dodatkowe atuty: entuzjazm do pracy, samodzielność, wysoka kultura osobista, umiejętność pracy w zespole.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań naukowych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Życiorys.
 • List motywacyjny.
 • Kopia dyplomu nadania stopnia naukowego doktora.
 • Rekomendacje od poprzedniego opiekuna naukowego/promotora.
 • świadczenia: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Załączniki