Post-doc stanowisko badawcze

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • archeologia

Opis stanowiska

Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Katedrze Epigrafiki i Papirologii. Zatrudnienie w ramach grantu NCN na okres 36 miesięcy

Nasze wymagania

 • Doktorat z archeologii (obroniony na uczelni innej niż Uniwersytet Warszawski – wymóg NCN).
 • Udokumentowane osiągnięcia naukowe w zakresie archeologii śródziemnomorskiej, za szczególnym uwzględnieniem Egiptu.
 • Udokumentowane doświadczenie w pracach terenowych.
 • Znajomość metod dokumentacji archeologicznej, ze szczególnym uwzględnieniem ortofotografii.
 • Doświadczenie w pracy z bazami danych, inwentarzach lub katalogach znalezisk archeologicznych.

Zakres obowiązków

 • Udział w badaniach archeologicznych w kolejnych sezonach (2024, 2025, 2026), nadzór nad pracami w sektorze bizantyńskich łaźni, przygotowanie i opracowanie dokumentacji;
 • Przygotowanie archeologicznych raportów z poszczególnych sezonów;
 • Administrowanie bazą danych obiektów znalezionych w trakcie prac wykopaliskowych;
 • Udział w przygotowaniu i współredakcja monografii poświęconej gospodarce wodnej w Marei/Filoksenite;
 • Udział w konferencjach i seminariach naukowych w Polsce i za granicą, publikowanie raportów i artykułów naukowych na tematy związane z problematyką badań realizowanych w ramach grantu
 • Administrowanie profilami Marea Archaeological Projekt w mediach społecznościowych, przygotowanie materiałów na stronę internetową projektu.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie skierowane do J.M. Rektora UW.
 • Dyplom doktora.
 • Życiorys naukowy.
 • Wykaz bibliografii z plikami PDF pięciu najważniejszych publikacji do wglądu Komisji Konkursowej.
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (bsp.adm.uw.edu.pl/bsp/druki-i-formularze)
 • Jedna fotografia
 • Oświadczenie kandydata potwierdzające, że zapoznał się i akceptuje zasady przeprowadzania konkursów na stanowisko nauczyciela akademickiego
 • Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zawierająca klauzulę zgody.

Załączniki